loader image

UFUR je beogradski virtuelni klub.

UFUR gradi linkove,
Raspršuje energiju!

UFUR otvara vrata kada se zatvoriš u svoju sobu.
Otvara ti prozore, teme…
Pravi mesta za tebe, i tebe, i tebe, i tebe…